Naziv organizacije KANCELARIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA VEZU - ODELJENJE ZA MIROVNE OPERACIJE
Adresa Tolstojeva 47, 11000 Beograd - Stari Grad
Telefon 011-3674 006, 011-3674 003
Fax 011-3670 980
E-mail unbgpres@eunet.yu
E-mail petrovicj@un.org
Kontakt osoba Igor Khalevinski, šef kancelarije
Kontakt osoba Maria Teresa Mauro, rukovodilac za politička pitanja
Ciljevi Ispunjenje zadataka koji su joj povereni od strane Sekretarijata Ujedninjenih nacija u Nju Jorku.
Aktivnosti U skladu sa svojim zadatkom, Kancelarija je uspostavila intenzivne kontakte sa vlastima SRJ i diplomatskom zajednicom; Redovni posao se sastoji u održavanju stalnih kontakata sa sedištem u Nju Jorku i sa misijama u SRJ i UN agencijama; kancelarija sastavlja izveštaje na temu političke, socio-ekonomske, humanitarne i vojne situacije; UNLO daje izveštaje za štampu i podnosi druge izveštaje; na polju humanitarnog rada UNLO održava odnose sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama; ona analizira situaciju izbeglica iz BiH, Hrvatske i IDP-ja sa Kosova; prosleđuje odgovarajućim organizacijama posebne zahteve izbeglica ugrožene populacije; preduzima izlaske na teren na kojem je misija u toku; prisustvuje konferencijama, seminarima, okruglim stolovima, na temu koja je od njenog interesa (u Jugoslaviji i inostranstvu).
Publikacije Dnevni izvešaj; nedeljni izvešaj o humanitarnim aktivnostima;
<<back